👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9C. All about me. I like myself

Skapad 2020-08-20 16:41 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Introducing yourself Engelska/Spec
Grundskola 8 – 9 Engelska
Welcome to the English classroom! We are going to introduce ourselves. Why is important to introduce ourselves? By doing so we get the opportunity to know each other better and also we oppen our minds for the World around us as many of us have different cultural backgrounds.

Innehåll

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Syftet med att "Presentera sig själv" är att träna på att tala engelska i klassrummet så mycket som möjligt och bli bekvämt med det.

Det är också ett bra tillfälle att ni lär känna mig lite grann.

Att presentera sig själv är mer än att säga sitt namn. Det är att ge information om sig själv, och för detta behöver vi bli mer vana vid varandra och börja försiktigt.

För att göra detta, ska vi använda så enkelt engelska som möjligt så att alla vågar säga något. 

Så småningom kommer du att presentera dig själv och fråga vad andra heter på engelska.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Här kommer dua tt jobba för att förbättra din kommunikativa förmåga, att tala i grupp, att lyssna på engelska texter och återberätta. 

Fokus kommer att ligga här på att presentera dig själv, enskilt och i grupp.

Du kommer att lära dig att återberätta på engelska och göra små sammanfattningar från videoklipp som behandlar detta ämne.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Vi kommer att använda bilder och muntliga övningar.

Vi tittar på ett klipp på "YouTube" (How to introduce yourself in English). Här kan du se att det finns två sätt att göra detta på, Formellt och informellt. Och, förresten, vad är formellt och informellt, vad betydet det?

Vi kommer också att passa på att prata om hobbys. 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du kommer att få mycket hjälp för att lyckas med uppgifterna. bland annat kommer du att få hjälp av bilder, videoklipp, repetitioner och begreppförklaringar på tavlan samt mycket stor tillgång till lärare som kan bidra med olika slags kunskaper då vi kommer att inte bara beröra sin egen presentation utan också kommer vi att prata om länder, hobbys, vilken maträtt är ens egen favorit rätt, vad man gillar att göra på fritiden, vilken sport man gillar och en rad andra saker som kan vara viktiga för en själv att berätta.  

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Redovisning sker kontinuerligt i klassrummet. du berättar om dig själv enskilt och i grupp. Du använder dig av bilder, papper och föremål som kan finnas i klassrummet för att berätta om dig själv.

 

 

 

Matriser

En
Kunskapskrav i EN

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.