👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering multiplikation åk 2

Skapad 2020-08-20 17:25 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Multiplikation åk 2
Grundskola 2 Matematik
Vad är multiplikation?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

 

Från addition till multiplikation

 

Multiplikation med 2

 

Multiplikation och kommutativa lagen

 

Multiplikation med 10

 

Multiplikation med 5

 

 

Vecka:

 

Vecka 2-7

 

 

Syfte:

 

Att visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan olika räknesätten.

 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

 

Mål:

 

Du vet att:

 

Multiplikation är upprepad addition.

 

Att du kan byta plats på faktorerna i multiplikationen.

 

Att du känner till begreppen faktor och produkt.

 

Att du lärt dig några tal utantill.

 

 

Arbetssätt:

 

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med olika typer av matematikuppgifter.

 

Använda dig av pedagogiska program på ipad.

 

Olika typer av laborativt material.

 

Matematikboken

 

Genomgångar

 

 

 

Kunskapskrav: 

 

Se läroplanen nedan.

 

 

 

 

Bedömningsform:

 

Hur du använder dig av de olika begreppen (matteorden).

 

Hur du använder dig av huvudräkning när det gäller multiplikation

 

Hur du muntligt och skriftligt beskriver hur du gör när du räknar.

 

Hur du väljer och använder metoder som passar för uträkningen.

 Begrepp: faktor, produkt, multiplicera, multiplikation, multiplikationstecken, kommutativ samt räknehändelse

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3