Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema jag och vi

Skapad 2020-08-20 18:26 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Vem är jag? Att öka medvetenheten kring de olika känslorna, ledsen, arg, glad rädd, förvånad. Vad tycker jag om och vad tycker jag inte om. Att kunna upptäcka känslorna hos sig själv och sina vänner, känna igen de olika känslorna och reflektera kring dessa.

Innehåll

Mål:

 

 • Vi vill väcka barnens nyfikenhet om deras identitet och att de ska känna sig trygga i den.
 • Sätta gränser och kunna säga stopp.
 • Stötta barnen att utveckla deras egna drivkrafter.
 • Uppmärksamma känslor och sinnen.
 •  Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. 

 

Orsak till valt mål:

Vi vill att

 Barnen ska känna trygghet i gruppen och trygghet i sig själva.

 • Vi vill ge barnen verktyg för att kunna sätta gränser.
 • Vi vill väcka tankar och diskutera, visa vad det är att vara en bra kompis.
 • Medvetenhet om sina känslor ett sätt att lära känna sig själv och förståelse för andra. 
 • Få en fin sammanhållning i gruppen.
 • Kännedom om sin kropp, kroppsuppfattning.

 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen:

 

 • Aktiviteter i små grupper, med tema jag och vi. 
 •  
 • Kompisböcker, för att uppmärksamma hur man är en bra kompis, och öka medvetenheten om sig själv genom ökad medvetenhet om känslor, att sätta gränser, samarbeta.
 •  Samarbetsövningar, lekar att öva turtagning.
 • Uppmärksamma och följa barnens intressen och utveckla intresse områden. 
 •  Känna till familjens medlemmar boken om sig själv samverkan med barnens familjer, vi uppärksammar vid födelsedagar. Eller titta i under dagen. 
 •  
 • Kompissolen en stråle i taget som olika ämnen som tex, känslor, glad, ledsen, arg, rädd, Hur är man en bra vän? Vi använder oss av bilder och text i vår kompissol.
 • Så här kommer vi följa barnens lärprocesser:

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, där vi följer barnens intressespår.  Vi tar tillvara barnens tankar genom att skriva ned, spela in eller filma. Vi tar även bilder. Detta blir material som vi kan återvända till med barnen, men även för reflektion i arbetslaget. sådant som barnen har skapat eller hittat kan också bli föremål för reflektion, och intrssespår. När vi hittar det som barnen funderar över, eller intressen så får vi pedagoger en vink ur vi kan temana dem vidare. 

Vi reflekterar även tillsammans med barnen när vi läser kompisböcker. 

 

 

Det här resultatet förväntar vi oss

 Vi önskar att barnen utvecklar

 

 • Medvetenhet om sig själva, sin identitet och känna sig trygga i den.
 • förmågan att fungera enskilt och i grupp
 • En fin sammanhållning i gruppen.
 • Medvetenhet om sina och vännernas olika känslor. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: