Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 4, ht-21

Skapad 2020-08-20 19:22 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Undervisning

 

Under arbetsområdets gång kommer vi att:

 • Läsa, lyssna på och översätta texter från vår Textbook.

 • Arbeta med grammatik.

 • Arbeta med vår stad.

 • Prata engelska.

 • Skriva engelska texter.

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • Förstår olika slags engelska texter.

 • Förstår talad engelska.

 • Uttrycker dig när du pratar engelska.

 • Uttrycker dig när du skriver på engelska.

 • Berättar om ett engelskspråkigt land och jämför med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: