Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT20 årskurs 5

Skapad 2020-08-20 19:13 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 5 Bild
Bild är att skapa, att förmedla känslor och budskap med andra medel än ord. I bilden får du träna på att skapa, uttrycka dig och att tolka andras verk.

Innehåll

VARFÖR?

Vi kommunicerar mycket via bilder av olika slag. Du ska i ämnet bild få lära dig mer om hur du kan berätta med hjälp av bilder, lära dig olika tekniker och använda olika verktyg. Du ska träna på att beskriva och tolka olika bilder. Du kommer också att få lära dig om några kända konstnärer och deras verk. I samband med de olika uppgifterna kommer du att få fundera över dina val och reflektera över resultatet. 

 

VAD?

Här finns ett foto av planeringen för de arbetsuppgifter som är planerade för hösten. Varje uppgift kommer att förklaras noga, så att uppgiften blir tydlig. De flesta uppgifterna lägger du sedan upp här på Unikum. 

 

 

BEDÖMNING

Bedömning kommer att ske hela tiden under terminen. I bedömning ingår de kunskapskrav som finns i LGR11 för bildämnet. Bedömningen utgår ifrån uppgifter som är årskursanpassade. 

Uppgifter

 • Design av tablettask och tablett

 • Design av tablettask och tablett

 • Träna akvarell

 • OP-konst

 • Skapa perspektiv - framför, mittemellan och bakom

 • Redigera och skapa fantasi-bild

 • Reflektion

 • Redigera bilder i Keynote

 • Happy Birthday-kort

 • A starry night

 • Snögubbe - perspektivbild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: