Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Skogen

Skapad 2020-08-20 19:21 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Biologi
Skogen Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta vart man vill?

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 34-41

 

Begreppslista:

allemansrätten

avverkning

barrskog

blandskog

bytesdjur

lövskog

nationalpark

natureservat

nedbrytning

näringskedja

odlad skog

rovdjur

rötter

urskog

årsring

 

Arbetssätt:

När du arbetat med området: Skogen, ska du:

- Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

- Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

- Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

- Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

- Känna till några rovdjur och bytesdjur.

- Veta vad människan använder skogen till.

- Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Genom information muntligt, via läromedelstexter, informationssökning på internet, information via filmer, genom samtal och diskussioner i större och mindre grupper. Genom att muntligt och skriftligt beskriva och använda sig av aktuella begrepp.

 

Bedömning:

Formativt under arbetsgång.

Löpande summativ bedömning  med arbetsblad.

Diagnos.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: