Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige och kartan åk 4

Skapad 2020-08-20 20:56 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Sveriges geografi och kartkunskap
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att arbeta med Sverige och kartan. Vi ska undersöka hur Sverige ser ut, landets läge, vilka grannländer vi har, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer att lära oss mycket om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt. Vi kommer även att lära oss om var Sveriges sjöar, älvar, berg och hav ligger och vad de heter. Vi kommer att lyssna på Hamnskiftarens resa följa Jims resa i Sverige i jakt på ett botemedel.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska kartor och tematiska kartor.

 • De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

 • Ord och begrepp kopplat till ämnet.

 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 • Dialekter
 • Sveriges minoritetsspråk

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå ifrån olika läromedel om Sverige. Vi kommer att läsa och lösa uppgifter kopplade till det vi läst. Vi ska använda oss av kartor (både i pappersform och digitalt) och lära oss att använda en kartbok och tolka kartor. 

Vi jobbar med ord och begrepp, ser på film och tränar på att utveckla våra svar.

I radio-serien "Hamnskiftarens resa" kommer du att följa med Jim på äventyr i Sverige på jakt efter ett botemedel till sin sjuka syster. Vi kommer på ett varierat sätt arbeta med olika uppgifter utifrån serien.

Vad ska du lära dig?

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet (naturlandskap och kulturlandskap).

 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt reflektera över konsekvenser av det.

 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav, sjöar och älvar (namngeografi).

 • kunna begreppen som t.ex. Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat och norrsken.
 • kunna använda kartbok för att söka information.

 

Bedömningen sker fortlöpande.

Dina kunskaper om och förmåga att:

 • Sveriges natur och kulturlandskap visar du i samtal och i skriftliga uppgifter.
 • Sveriges namngeografi visar du i Seterra/kartblad
 • geografiska ord och begrepp visar du i samtal och i skriftliga uppgifter.
 • hur Sveriges befolkning är fördelad visar du i samtal och i skriftliga uppgifter.
 • att använda kartbok visar du när du löser skriftliga uppgifter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige och kartan åk 4

Når målen för årskursen
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen, samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd återge namnet på något landskap samt någon ort, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Du kan med stöd ange några av väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med stöd förklara en del färger och vad några kartsymboler betyder. Du har med stort stöd av andra börjat förstå hur man söker i en kartbok.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Du kan med stöd återge något exempel på natur- och kulturlandskap i Sverige. Du är i början av din förståelse att det finns processer bakom dessa.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du kan med stöd påvisa att du vet att Sveriges befolkning är fördelad.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Begrepp
Jag kan med stöd återge några geografiska begrepp.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett enkelt sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett utvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett välutvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: