Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå olika texter

Skapad 2020-08-20 21:17 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Svenska
Överallt träffar vi på olika typer av texter. Därför är det ett viktigt mål i skolan att kunna läsa bra och kunna förstå det man läser.

Innehåll

Under åk 4 arbetar vi för att alla barn ska nå ett bra flyt i läsningen, ett rikare ordförråd och en god förmåga att förstå olika sorters texter. I arbetet använder vi både berättande texter och faktatexter samt argumenterande text och instruktioner. Barnen arbetar enskilt, parvis och gemensamt i olika uppgifter och får besvara frågor på vad de läst, återberätta och koppla läsningen till egna erfarenheter.

Material och läromedel som vi använder är Kompassresan med arbetshäfte, Läsförståelse A/B och skönlitterära böcker.

Vi arbetar mot dessa mål och med detta material under hela åk 4. 

Bedömning av läsförmåga och förståelse görs dels fortlöpande under arbetets gång och med hjälp av olika diagnosmaterial.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Nedan syns de viktigaste målen från läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
    Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: