Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå olika texter

Skapad 2020-08-21 08:30 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Svenska
Överallt träffar vi på olika typer av texter. Därför är det ett viktigt mål i skolan att kunna läsa bra och kunna förstå det man läser. Vi behöver kunna reflektera över och samtala om det lästa enskilt, parvis och i grupp.

Innehåll

Under åk 6 arbetar vi för att alla barn ska utvecklas i läsningen, nå ett rikare ordförråd och en god förmåga att förstå olika sorters texter. I arbetet använder vi både berättande texter och faktatexter samt argumenterande text och instruktioner. Barnen arbetar enskilt, parvis och gemensamt i olika uppgifter och får besvara frågor på vad de läst, återberätta och koppla läsningen till egna erfarenheter.

Läroplanens syfte

"I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

---

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften."

 

Material och läromedel

Vi använder  Läsförståelse C/D,  skönlitterära böcker, korta noveller och artiklar.

Tidsomfång

Vi arbetar mot dessa mål och med detta material under hela åk 6. 

Bedömning

Bedömning av läsförmåga och förståelse görs dels fortlöpande under arbetets gång och med hjälp av olika diagnosmaterial som exempelvis Skolverkets bedömningsstöd. Inför terminsslut uppdateras elevernas måluppfyllelse i Unikum. 

Dessa mål ska eleven stärka och nå:

* att kunna återberätta en läst text med god kronologi och sammanhang,

* att läsa med gott flyt utan att fastna i obekanta ord,

* att kunna sökläsa i sakprosa (faktatext) för att hitta nödvändig information,

* att förstå texter och dra slutsatser ur texters öppna och underliggande budskap,

* att använda lexikon för att förstå budskap och innehåll

 

Nedan syns de viktigaste målen från läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
    Sv  4-6
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
    Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: