Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-08-21 08:34 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Reportaget går på djupet för att skildra något intressant, till exempel en person, en plats eller ett fenomen. Det innehåller bakgrundsfakta, intervjuer, person- och miljöbeskrivningar. Reportaget är subjektivt, det betyder att just den som skriver berättar om hur han eller hon upplever det som skildras.

Innehåll

Under veckorna 35-38 kommer vi att jobba med genren reportage. Vi kommer att läsa olika reportage samt titta på vad som kännetecknar genren. Då ett reportage bygger på en intervju kommer vi också att prata om olika tekniker man kan använda sig av under en intervju.

Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel ska ett reportage kännas mer levande, som att den som skriver är på plats. Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett bra reportage.

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • läsa flera olika reportage

 • tillsammans jobba med intervjuteknik

 • gå igenom hur reportage är uppbyggda och vad som är typiskt för genren

 • skriva ett reportage

 • ge och ta emot respons.

 

 

Här nedan kan du se ett klipp om hur man skriver ett reportage.

https://urplay.se/program/200655-orka-plugga-textgenrer-reportage

 

Intervjuteknik

När du ska skriva ett reportage ingår för det mesta att du ska intervjua någon. För att lyckas bra med en intervju kan du ta hjälp av tipsen här nedanför:

¤ Ställ så kallade öppna frågor. Det är sådana frågor som man inte kan svara ja eller nej på. Genom att ställa öppna frågor till den som du intervjuar får du honom eller henne att berätta.

¤ Lyssna noga på svaren du får. Den som du intervjuar kanske svarar på flera av dina frågor innan du har hunnit ställa dem. Därför måste du vara beredd att stryka eller lägga till nya frågor under intervjun. Ett tips är att du spelar in din intervju, så kan du alltid gå tillbaka och lyssna om det är något som du är osäker på.

¤ Nöj dig inte alltid med det första svaret du får på dina frågor. Ibland måste du ställa följdfrågor för att få det bästa svaret.

 

Begrepp som vi kommer att använda oss av under arbetsområdet:

genre

ingress

brödtext

tempus

inledning

subjektiv

objektiv

öppen fråga

följdfråga

 

Uppgifter

 • Ditt reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris till reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din text följer i huvudsak de texttypiska dragen för ett reportage. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta
Din text följer relativt väl de texttypiska dragen för ett reportage. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer.
Din text följer väl de texttypiska dragen för ett reportage. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Du följer i huvudsak skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning. Tempus fungerar i huvudsak.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Du följer relativt väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning. Tempus fungerar relativt väl.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer. Du följer väl skriftspråkets regler för skiljetecken och stavning. Tempus fungerar väl.
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådan behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådan behövs. Strategierna fungerar relativt väl. Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådan behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: