Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Skapad 2020-08-21 09:07 i Tanneforsskolan Linköping
Arbetsområde som tar upp mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I vissa länder får barn arbeta, inte gå i skolan och får inte mat att äta.Ska det vara så? Vi ska läsa om de rättigheter som finns i barnkonventionen som vi ska följa för att få reda på vad som gäller och de mänskliga rättigheterna som gäller för alla människor i hela världen.

Innehåll

Mål med arbetsområde

 •  Känna till barnkonventionen.
 •  Känna till de mänskliga rättigheterna.
 • Resonera om vad olika rättigheter kan betyda.
 • Få kännedom att barn har det olika i världen och resonera om det.
 •  Känna till och förstå begrepp: ex. FN, barnkonventionen, UNICEF.
 • Öva förmågan att framföra åsikter.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa om mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
 •  Vi kommer att se film.
 • Vi kommer att svara på frågor
 • Vi kommer att diskutera vad olika artiklar i barnkonventionen betyder och göra ett grupparbete om det.

 

Bedömning

För att visa vad du har lärt sig kommer vi att ha ett prov med resonemangsfrågor som handlar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: