Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och etiska modeller

Skapad 2020-08-21 09:07 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 9 Religionskunskap
Vad är etik och moral? Vad är rätt och vad är fel? Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika etiska modeller samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer att sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och fundera hur vi själva skulle ha agerat i en sådan situation.

Innehåll

ARBETSOMRÅDET:

Etik behandlar frågor om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. När man diskuterar och resonerar om etiska frågor använder man ibland vissa redskap. Dessa redskap brukar kallas för "etiska modeller". Under arbetsområdet kommer vi lära oss mer om de olika etiska modellerna samt ställa oss frågor om hur vi vill att vi ska agera och hur vi faktiskt agerar i olika situationer. Vi kommer sätta oss in i olika mänskliga dilemman som vi skulle kunna hamna i och utifrån dessa diskutera och väga hur vi själva skulle agera i en sådan situation.

Arbetssätt:

- Genomgångar och diskussioner.

- Läsning av texter / instuderingsfrågor från läroboken Utkik religion 7-9.

- Filmer på STUDI och "Begreppa" (inläsningstjänst)

- Gruppuppgift "Om det var du" (kortfilmer så kallade dramastarters). Redovisas via en powerpoint eller ett Word dokument.

Mål med undervisningen:

- Att lära sig mer om etiska modeller och hur man kan använda dem.

- Analys och argumentation om vad som är rätt och fel / gott och ont utifrån etiska modeller

- Använda etiska begrepp och modeller. Exempelvis: etik, moral, etiska modeller, etiska dilemman, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik

Bedömning:

Delaktighet i Grupparbetet och gruppdiskussionen.

Avslutande prov på arbetsområdet.

Era kunskaper kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
Etik - att söka svar på svåra frågor

Når ej målen
E
C
A
Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: