Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Citron 20/21 Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2020-08-21 09:48 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Syfte

 

Barnen får möta olika material, både inne och ute, som bjuder in till utforskande av olikheter av material, konstruktioner samt olika bygg- och konstruktionstekniker. Miljön är uppbyggd för att skapa sinnliga upplevelser i samspel med andra barn, materialet och rummet/platsen.  

 

 

Var är vi? 

 

Verksamheten anpassas till varje barns behov så att varje barn får möjlighet att lära sig på ett rikt och mångsidigt sätt. Vi kommer främst att arbeta med det transdisciplinära lärandet vilket innebär att vi sammanför olika ämnen och skapar på så sätt nya undervisningsämnen som till exempel, "matteröris" eller "språkdans".

 

 

Vart ska vi?

 

Vi vill att varje barn ges de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och förmågor inom målklustret för naturvetenskap och teknik, utifrån sina egna förutsättningar och behov. I ett transdisciplinärt lärande skapas relationer mellan olika ämnen och mellan människor, men också mellan människor och det materiella, det vill säga saker och platser.

 

 

Hur gör vi?

 

Vi skapar nyfikenhet och utmaningar genom bygg- och konstruktion i relation till teknik och naturvetenskap men också till språk, matematik, estetik (dans, sång, rörelse, drama och bild) och till fantasi- och föreställningsförmåga.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: