Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6 Mönster, graffiti och perspektiv

Skapad 2020-08-21 09:59 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F – 6
Vackra mosaikbilder, snygg graffiti och bilder ur olika perspektiv ska vi prova på att göra.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Framställa olika bilder efter instruktionerna.
 • Kunna ändra och förbättra dina bilder.
 • Delta i samtal om olika bilder.
 • Göra en analys av ditt bildarbete.
 •   
 •  

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Du kommer att teckna och måla olika mönster efter olika förebilder, tex måla mosaikmönster, göra egna mandalas.
 • Du får framställa en egen graffitibild.
 • Du får rita bilder ur olika perspektiv efter instruktioner på power point.
 • Du ska själv rita bilder ur olika perspektiv.
 • Du deltar i diskussioner kring bilder.
 • Du gör en egen analys av ditt bild arbete.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Bildframställning, genom att teckna och måla.
 • Redskap för bildframställning.
 • Bildanalys konstbild.
 •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Lärarledda genomgångar.
 • Powerpoints.
 • Analysera bilder, tillsammans och enskilt.
 • Teckna och måla.
 •  
 •      
Kopplingar till läroplanen
 • Syfte
 • Bl Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Centralt innehåll
 • Bl  4-6 Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6 Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6 Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6 Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6 Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Kunskapskrav
 • Bl  E 6 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6 Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6 Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6 Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  C 6 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6 Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  C 6 Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 6 Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  C 6 Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  A 6 I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6 Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6 Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6 Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6 Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

  E C A
,
 
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
,
 
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
 
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: