Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Start av höstterminen 2020, v 35

Skapad 2020-08-21 09:56 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Vi hälsar nya och gamla barn, vårdnadshavare och personal välkomna till en ny termin! Nu låter vi höstterminen 2020 bli den bästa! Tillsammans gör vi det möjligt!

Innehåll

Hej Alla!

 

Vi fortsätter där vi slutade...Den pandeminplan som är utarbetad gäller fortfarande!

-Viktigt med handtvätt när man kommer till förskolan och när man går hem

-Vi håller avstånd

-Friska barn, vårdnadshavare och personal får vistas i förskolan. Vid symptom och sjukdom ska man vara hemma.

 

-Vi är ute nästan hela dagen förutom vid lunch och vila och mellanmål. Nu har solen skinit på oss länge och har blivit bortskämda av det fina vädret men vi ber er förbereda regnkläder, stövlar och extrakläder när vädret växlar ( vattenlek är ett stort intresse ute och då behövs också extrakläder)

 

Vi välkomnar ny personal  och nya barn till vår avdelning

Vecka 35

Vi firar barnen som har fyllt år i augusti.

Vi introducerar nya barn och familjer.

Vi samarbetar med avdelning Katthult och det betyder att när vi är inne så hittar ni oss där! Och är vi ute så hjälps all personal åt.

Vi observerar barnens intressen och deras upptäckter denna vecka för att ha som underlag till kommande arbeten i höst.

Det vi har sett hittills är bolllek, vattenlek, hälla/ösa, smaka/känna,sjunga, gunga, vara nära, trygghet, empati, skratt och busiga lekar.

 

TRYGGHET och GLÄDJE är våra ledord i vår verksamhet!

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: