Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Kartongmatchen -Kanninerna

Skapad 2020-08-21 10:12 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi kommer arbeta med hållbar utveckling och vara med i kartongmatchen. Grupp Kaninerna

Innehåll

Var är vi?

 • Barn gruppen är ny vi kommer behöva arbeta för att skapa en trygghet i gruppen. 
 • Planerar och utvecklar vår läromiljö för att passa barnens intresse just nu kommer vi arbeta mycket utomhus och vi arbetar med miljön ute. 
 • Från förra terminens analys såg vi att vi behöver arbeta mer med språk utveckling. 
 • Vi kommer arbeta med kartongmatchen och hållbar utveckling. 

Vart ska vi?

 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.
 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, digitalisering, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, språk/kommunikation och social kompetens/värdegrund. 
 • Vi vill arbeta med några av de prioriterade utvecklingsområdena i förskolans arbetsplan och målen i läroplanen samt FN:s barnkonvention. 
 • Dem målen är: att öka barnens delaktighet och inflytande, att arbeta med trygghets-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor, hållbar utveckling och språkutveckling. 
 • Vilka effekter förväntar vi oss se hos barnen:
 • att se en ökad språk utveckling 
 • att de ska få en förståelse för de kan påverka den hållbar utvecklingen.
 • de ska få ett inflytande i sin utbildning och känna sig delaktiga
 • Vi kommer inspirera barnen att visa hänsyn till sin omgivning kring både djur och natur samt hur de kan påverka hur man förbättrar vår omgivning. 

Hur gör vi?

 • Vi kommer dela upp oss i tre grupper. Alla grupper kommer arbeta mot målen på olika sätt, gemensamt kommer vi alla använda oss av TAKK. Vi kommer behålla grupperna under hela terminen. 
 • Under varje pedagogs enskilda planering ansvarar man för att planera och reflektera för sin ansvariga grupp på sin enskilda unikum planering. Vi kommer även ha en stor planering som där föräldrarna kan se hur vi arbetar, vi kommer även fortsätta med ett veckoinlägg på unikum där föräldrarna blir delaktiga. På våra veckoplanering kommer vi att reflektera veckans aktiviteter. Samt att alla kommer gå in på varandra enskilda planeringar för att ge feedback och tips samt de ge information. 
 • Vi kommer att använda vår lärmiljö utifrån barnens intresse.
 • Vi kommer använda oss av läroplanens två delar, vårat stora fokus kommer vara kring hållbar utveckling och språkutveckling. 
 • vi kommer använda oss av läroplanen när vi planerar våra aktiviteter 
 • Vi kommer även använda den för att som om vi når de mål som vi har satt. 

 

 

Planering av projekt 

 • Vi kommer använda oss av och tänka på det systematiska kvalitets arbetet när vi skriver både på vara planeringar samt på veckoinläggen på unikum.
 • Vi har delat upp barnen i tre grupper och alla pedagoger kommer dela på ansvaret.  Det kommer att vara en ansvarig pedagog för varje grupp som  planerar utifrån gruppens förmåga och intresse. Vi planerar tillsammans och reflekterar samt ger varandra inspiration till aktiviteter. Vi pedagoger kommer att reflektera över projektet och grupperna kontinuerligt.
 • Vi kommer börja göra en gemensam introduktion till projektet v,35 till 36. Vecka 37 ska alla pedagoger ha skapat en egen planering för sin grupp. 

 

 

Hur blev det?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: