Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt 9an ht 2020

Skapad 2020-08-21 10:11 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Om lag och rätt.

Innehåll

 

Du ska visa på kunskaper om och förståelse för:

 • normer, regler och lagar
 • rättsstat
 • oskrivna regler
 • grundlagar
 • brott
 • brottsoffer
 • polis, åklagare, domstolar och rättegång
 • påföljder
 • civil olydnad

Arbetssätt

Du kommer få ta del av genomgångar, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: