Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd

Skapad 2020-08-21 10:19 i Bringsta skola Nordanstig
Grundskola 3 Slöjd
Under årskurs 3 ska vi lära känna alla tre slöjdformer genom temaarbete, eget arbete och grupp eller par-arbete.

Innehåll

 

Målet för årskurs 3 är att ha kunskaper kring:

 • Material
 • Verktyg och redskap
 • Tekniker
 • Hur man skissar och följer beskrivningar
 • Hur man går från idé till färdigt slöjdalster
 • Hur färg och form påverkar slöjdalstrets uttryck
 • Vad slöjden har haft för funktion förut och vad den har för funktion idag

Uppgifter

 • Surr surr surr

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd

Börjar
Utvecklar
Befäster
Material
Känner till några få material.
Känner till flera olika material och deras ursprung.
Känner till många olika material, deras ursprung och kan benämna dem.
Redskap
Känner till några få redskap och deras användningsområde.
Känner till flera olika redskap och deras användningsområde.
Känner till flera olika redskap och deras användningsområde samt hur man använder dem på ett säkert sätt.
Hantverkstekniker
Känner till några hantverkstekniker.
Känner till några hantverkstekniker.
Känner till några hantverkstekniker.
Idéutveckling
Utvecklar idéer och bidrar i samråd med lärare kring hur man kan förverkliga dem genom olika val.
Utvecklar idéer och bidrar med egna förslag om hur man kan förverkliga dem i samråd med lärare.
Utvecklar idéer och har egna förslag på hur man kan förverkliga dem i samråd med lärare.
Framställning
Använder redskap och tekniker på ett till viss del fungerande sätt.
Använder redskap och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder redskap och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Muntlig värdering
Kan uttrycka sig enkelt om hur arbetet har gått.
Kan uttrycka sig tydligt och redogöra för vad som fungerat bra eller mindre bra i arbetsprocessen.
Kan uttrycka sig tydligt och redogöra för vad som fungerat bra eller mindre bra i arbetsprocessen samt resonera kring varför det blev så.
Utforskande
Testar material, redskap och verktyg tillsammans med lärare.
Testar material, redskap och verktyg tillsammans med klasskamrat.
Testar material, redskap och verktyg på egen hand.
Färg och form
Har tankar kring hur färg, form och material påverkar slutresultatet.
Har tankar kring hur färg, form och material påverkar slutresultatet.
Har tankar kring hur färg, form och material påverkar slutresultatet.
Beskrivningar
Har vetskap om och arbetar tillsammans med lärare utifrån instruktioner.
Arbetar till viss del självständigt med arbeten utifrån instruktioner.
Arbetar till stor del självständigt med arbeten utifrån instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: