Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik HA11 HT-20

Skapad 2020-08-21 10:17 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 9 Musik
The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers.

Innehåll

Denna termin kommer vi ses 45 minuter varje vecka och veckoplaneringen är följande:

 • v34-35 Uppstart/Intro
 • v35-36 Rytmik/Teori
 • v37-38 Keys/Piano/Ackord
 • v39-40 Gitarr/Bas/Ackord
 • v41      Ensemble (gitarr/bas/keys)
 • v42      Sång
 • v43      Sång ensemble
 • v44      Höstlov
 • v45-46 Ensemble (sång/trummor inkluderade)
 • v47-51 Gör en Podcast
 • v52      Avslutning

Uppgifter

 • Gör din egen podcast

 • Gör din egen podcast

 • Gör din egen podcast

 • Gör din egen podcast

 • Gör din egen podcast

 • Gör din egen podcast

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Svag- ackord piano

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

 • Teori/Rytmik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Sång
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Slagverk
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med god timing.
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Melodispel
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan spela enkla melodier med viss timing.
Du kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Du kan spela enkla melodier med god timing.
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Ackordsinstrument
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Basspel
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Du kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Du kan spela enkla basstämmor med god timing.
Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Tekniskt kunnande Musikaliskt uttryck Att spela tillsammans
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
Du sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck. Du anpassar din stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Du kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Musikskapande Gestaltning
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Kombinera musik med andra uttrycksformer
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Reflektion
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Musiklyssnade Musikteori Musikhistoria
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Musikhistoria/musikens betydelse för människan Musiklyssnade Analys
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikhistoria/musikens betydelse för människan
Musikhistoria/musikens betydelse för människan Musiklyssnade Analys
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  7-9
 • Mu  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: