Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: terminsplanering ht 20

Skapad 2020-08-21 12:02 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia
Terminsplanering för höstterminen 2020 i SO. Denna termin kommer vi att börja med samhällskunskap och sedan historia. Bilden ger en översikt. Titta på de enskilda planeringarna för varje arbetsområde för en mer detaljerad bild av vad vi ska göra.

Innehåll

 

 

 9B 

Vecka 

Ämne 

Centralt innehåll 

34 

Samhällskunskap 

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet (historia). 

 

3536 

Samhällskunskap 

Framväxten av det svenska välfärdssamhället (historia). 

 

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. 

 

3740 

 

Vecka 38: 

Utvecklingssamtalsdagar 

 

 

 

Samhällskunskap 

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 

 

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. 

 

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

 

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar. 

 

41 

Historia 

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. 
 
Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 
 
Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

42 

Reservvecka 

4348 
 

Höstlov v. 44 

Historia 

Världskrig: orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen. 
 
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 
 
Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. 

 
Historiska begrepp 

 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. 
 
Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag. 
 
Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. 
 

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor. 

49 

Historia 

FN och EU 

50 

Historia 

Andra förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 

51 

 

Reservvecka 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: