Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textbearbetning i läs- och skrivsituationer

Skapad 2020-08-21 12:20 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur kan vi göra för att begripa texter som vi först inte förstår? Hur kan vi göra för att lära oss att förstå och använda nya ord och begrepp? Hur varierar jag mitt språk mer och hur vet jag vad som är rätt när jag skriver?

Innehåll

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med att förbättra våra lässtrategier, ordförråd och begreppsförståelse. Vi kommer även fokusera på att variera vårt språk mer när vi skriver och bli bättre på skrivregler så att det vi säger blir mer intressant att läsa och lättare att förstå.

Vi kommer att utgå från olika texter i textsamlingen "spegla språket 8" och eftersom ni arbetar med politik i SO:n kommer vi inleda med texter på det temat.

Läsning, ordlekar, diskussioner och skrivövningar kommer vara några av arbetssätten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: