👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadens byggnader, gator och torg

Skapad 2020-08-21 12:40 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola 9 Bild
Vi är alla en del av den miljö vi lever i. Vi bor eller arbetar och går i skola i kommunen Flen. Hur ser här egentligen ut och vad tycker vi om vår miljö? Vad tycker vi är fint och vad tycker vi mindre om?

Innehåll

Hur ser byggnaderna i orten du bor i ut? När är de byggda och hur kan vi avgöra när de byggdes?

Hur ser parker och torg ut och vad gör dem till platser där man vill vara eller helst slippa befinna sig på?

Finns offentlig konst i orten? Var är den placerad och varför finns den där? Hur passar det in i miljön?

Uppgifter

  • Stadens byggnader, gator, torg, konst

Matriser

Bl
Stadens byggnader, gator och torg

Rubrik 1

På väg...
E
C
A
OMDÖMEN
Eleven kan ännu inte ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar ännu inte på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
TOLKA
Eleven kan ännu inte tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för ännu inte enkla eller underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
BESKRIVA
Eleven beskriver ännu inte bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett adekvat sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.