Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation 20/21

Skapad 2020-08-21 12:16 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Öka barnens språkförståelse och intresse för bokstäver.

Innehåll

Var är vi?

Vi har en grupp med barn som är mellan 1-3 år och vi märker att det är skillnad i deras språkliga utveckling. En del av barnen är mer verbala och en del använder mer kroppsspråket,  där de pekar och gör ljud för att visa vad dem vill.  Alla barnen har en bra språkförståelse. Barnen behöver få utvecklas i sitt språk och på sitt eget sätt kommunicera både egen hand och med hjälp av pedagoger. Vi har märkt att barnen har börjat visa intresse för böcker och en del av barnen har börjat visa intresse bokstäver, samt att vi använder prepositioner  till barnen.   

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska fortsätta öka sin språkförståelse och även öka sitt ordförråd.

Vi vill att barnen ska få förmågan att känna igen sin första bokstav och därefter känna igen sitt eget namn.

Vi vill att barnen ska bli trygga och bekväma med att kunna återberätta/reflektera kring sagor, rim och ramsor samt deras förståelse för prepositioner.

Vi vill att barnen ska bli delaktiga i berättarsagor.

Hur gör vi?

Arbeta med före bornholmsmodellen.

Använda sagolådor, sångkort, rim och ramsor.

Använda flanosagor.

Använda sagopåsar.

Fokus på språksamlingar där vi ska arbeta med kapplastavar med där barnens namn står, samt på sagor, rim och ramsor.

Börja med berättarsagor.

Barnen ska få skapa sin egen bokstav.

Att ha en öppen dialog och reflektera tillsammans med barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: