Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan

Skapad 2020-08-21 12:26 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi
I kapitlet lär vi oss hur en människokropp fungerar, vad kroppen behöver, vad är hälsosamliv osv.

Innehåll

 

 

Kapitel 3 Människan (Biologi direkt)

 

Innehåll

 

 • ·       Cell, vävnad, organ och organsystem

 

 • ·       Cellkärna, cellvätska och cellmembran
 •  
 • ·       Täckande vävnad, flytande vävnad, nervvävnad och muskelvävnad
 •  
 • ·       Organsystem för rörelse, transport, försvar, kommunikation och fortplantning
 •  
 • ·       Överhud, läderhud och underhud
 •  
 • ·       Yttre försvar
 •  
 • ·       Hornämne och pigment
 •  
 • ·       Svett- talgkörtel och acne
 •  
 • ·       Slemhinna
 •  
 • ·       Skelettmuskel, glattmuskel och hjärtmuskel
 •  
 • ·       Långsamma och snabba muskelfibrer
 •  
 • ·       Viljestyrda muskler
 •  
 • ·       Rörformiga, platta och korta ben
 •  
 • ·       Vridled, kulled, gångjärnsled och sadelled

 

 • ·       Kalkbrist och benbrott
 •  
 • ·       Kolhydrat, fett, protein, vitamin, mineral och vatten
 •  
 • ·       Anorexi och bulimi
 •  
 • ·       Enzym
 •  
 • ·       Tandemalj, saliv och sväljreflex
 •  
 • ·       Magsaft, bukspott, galla och tarmsaft
 •  
 • ·       Näsa, munhåla, bihålar och svalg
 •  
 • ·       Struphuvud, luftstrupe, bronker och lungblåsor
 •  
 • ·       Flimmerhår och mellangärde
 •  
 • ·       Hjärta, förmak, kammare och kranskärl
 •  
 • ·       Artär, ven och kapillär
 •  
 • ·       EKG och blodgrupper
 •  
 • ·       Inflammation och infektion
 •  
 • ·       Vita blodkroppar
 •  
 • ·       Vaccination, immun och allergi

 

 

 

Veckoplanering

 

Vecka 35: Cell, vävnad och organsystem (sidor 120 – 125) och hud (sidor 126 – 130)

 

Vecka 36: Muskler och skelett (sidor 131 – 145)

 

Vecka 37: Repetitionsuppgifter, Föda, matspjälkning, transport (sidor 146 – 160) 

 

Vecka 38: Transport (fortsättning) och Försvar (sidor 161 – 173)

 

Vecka 39: Repetitionsuppgifter, Plussidor (sidor 174 – 181) Förberedelse inför provet

 

Vecka 40: Prov på onsdag

 

Vecka 40 sex och samlevnad (sidor. 216 – 220)

 

Vecka 41: Puberteten och sex, sex (sidor 221 – 231), befruktning, graviditet och förlossning (sidor 232 – 235)

 

Vecka 42: Preventivmedel, könssjukdomar, pornografi, prostitution och sexuellt våld, sammanfattning (236 – 244)

 

Vecka 43: Plus sidor samt uppgifter (sidor 246 – 251), ANL https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/ (2020-8-21)

 

Vecka 44: Höstlov

 

Vecka 45: ANL (fortsättning), sammanfattning

 

Vecka 46: Prov på onsdag

 

 

Obligatoriska inlämningsuppgifter

 

Varje vecka kommer du få tid att arbeta med nedanstående uppgifterna, men om du missar/ inte hinner arbeta klart, behöver du arbeta klart med dem inför det skriftliga provet vecka 46 och lämna in.

 

 • ·       Laborationsrapport, inlämningsuppgifter (laboration)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vilka organ ingår i vilket organsystem?” (sidan 125)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vilka ord saknas i meningarna?” (sidan 130)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vilka egenskaper har musklerna?” (sidan 135)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vilket stämmer?” (sidan 139)
 •  
 • ·       ”Kan du?”, ”Vad tycker du? ” (sidan 144 och 145)
 •  
 • ·       ”Kan du?”, ” vad ska du äta för att få i dig” (sidan 152)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”Vad passar ihop?” (sidan 157)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vilket skyddar mot vad?” (sidan 160)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” i vilken ordning passerar blodet hjärtat?” (sidan 167)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vilket organ tar hand om vilket avfall?” (sidan 168)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vilken funktion har de vita blodkropparna?” (sidan 171)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vad tycker du?” (sidan 180 och 181)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” Sortera meningarna i rätt följd” (sidan 225)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vilka påståenden tycker du stämmer?” (sidan 229)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vad betyder orden?” (sidan 231)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vilket hör ihop med vad?” (sidan 235)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vad tycker du?” (sidan 237)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”Vilket stämmer med vad?” (sidan 241)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” Vad tycker du?” (sidan 243)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vad tycker du?” (sidan 251)
 •  
 • ·       ” Kan du?” och ”vad tycker du?” (sidan 255)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vad tycker du?” (sidan 257)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ”vad tycker du?” (sidan 260)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vad tycker du?” (sidan 261)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vad tycker du?” (sidan 264)
 •  
 • ·       ”Kan du?” och ” vad tycker du?” (sidan 268)
 •  
 • ·       Skriftliga prov

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Människan

E
C
A
 • Bi  7-9
Att det finns olika typer av celler och kan beskriva några olika vävnader.
Att det finns olika typer av celler och kan beskriva de olika vävnader som finns med exempel.
Beskriva hur muskler, skelett och leder är uppbyggda och samverkar för att du ska kunna röra dig samt redogöra för någon fördel med att vara fysiskt aktiv.
Beskriva utförligt hur muskler, skelett och leder är uppbyggda och samverkar för att du ska kunna röra dig samt redogöra för fördelar med att vara fysiskt aktiv och någon konsekvens av inaktivitet.
Beskriva utförligt hur muskler, skelett och leder är uppbyggda och samverkar för att du ska kunna röra dig samt redogöra för fördelarna med att vara fysiskt aktiv och konsekvenserna av inaktivitet.
Kortfattat redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter
Redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter
Beskriva kortfattat hur andningen går till och ger något exempel på vad som händer i lungorna samt ge en enkel förklaring på vad kroppen behöver syre till.
Beskriva hur andningen går till och med exempel beskriva vad som händer i lungorna och kroppen samt förklara vad kroppen behöver syre till.
Ger en detaljerad beskrivning hur andningen går till och utförligt beskriva vad som händer i lungorna och kroppen samt förklara vad kroppen behöver syre till.
I stora drag redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och arbetar samt redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och arbetar samt redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
Redogöra utförligt för hur hjärtat är uppbyggt och arbetar samt redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
Redogöra kortfattat för de organ som finns i matspjälkningskanalen och beskriva kortfattat hur födan bryts ner under matspjälkningen.
Redogöra för de organ som finns i matspjälkningskanalen och beskriva hur födan bryts ner i varje del av matspjälkningen samt hur näringsämnen kommer dit de ska i kroppen.
Redogöra utförligt för organen som finns i matspjälkningskanalen och detaljerat beskriva hur födan bryts spjälkas i varje del samt hur näringsämnen kommer dit de ska i kroppen.
Redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen.
Redogöra i stora drag för utsöndringsorganen och hur njurarna fungerar.
Redogöra för utsöndringsorganen och hur njurarna fungerar.
Ge en enkel förklaring för hur vårt immunförsvar fungerar och förklara skillnaden mellan inflammation och infektion samt vad allergi är och hur den framkallas.
Förklarar hur vårt immunförsvar fungerar och förklara skillnaden mellan inflammation och infektion samt vad allergi är och hur den framkallas.
Förklara utförligt hur vårt immunförsvar fungerar och förklara skillnaden mellan inflammation och infektion samt vad allergi är och hur den framkallas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: