Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande hela dagen/Måltider

Skapad 2020-08-21 12:31 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Förskolans olika måltider ger möjlighet till lärande på olika sätt genom samarbete och samspel mellan barn och pedagoger.

Innehåll

"Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" Lpfö98/10

Det står tydligt uttryckt i läroplanen att arbetet som sker under hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att ha tydliga mål med allt vi gör så som äter, klär på oss, leker, byter blöjor som när vi experimenterar, jobbar med vårt språk eller har andra temasamlingar.

Vi äter frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Varje matsituation ger många tillfällen till lärande för barnen tillsammans med oss pedagoger. Måltiden är ett tillfälle där vi får tid till att sitta ned tillsammans med alla barn och samtala och reflektera. Vi lär oss massor av saker som t.ex. hur och vad vi äter, vad det smakar, vad vi tycker om, hur maten ser ut. Det är även ett tillfälle för barnen att prova nya saker och lära sig använda alla verktyg som behövs vid en måltid. 

Vårt mål

Att barnen ska känna sig självständiga och klara så mycket som möjligt på egen hand.

Att utveckla språket. När vi sitter till bords bjuds det upp till massor av samtal genom att prata om vad och hur vi gör, vad har vi gjort under dagen osv.

Att måltiden ska vara en lugn och trygg stund där barnen kan upptäcka nya smaker och få i sig näring för att orka med vardagen.

Metod

Före lunchen delar vi upp barnen i två grupper för samling. Detta gör vi för att få en lugn stämning innan vi sätter oss till bords.

Vi samtalar med barnen och tänker på att inbjuda till olika samtal.

Vi tänker på att använda vårt språk rätt och benämner saker och ting korrekt så att barnens språk stimuleras till utveckling.

Vi låter barnen få prova alla verktyg som vi använder vid måltiden på sitt sätt.

Vi uppmuntrar till att prova själv och prova nya saker.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: