Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur åk 4

Skapad 2020-08-21 13:02 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du kommer att få läsa olika böcker som ger en härligt läsupplevelse.

Innehåll

Varje vecka kommer du att få läsa ett  kapitel, texten kommer vi att läsa tillsammans och du kommer sedan att få ta med dig den hem för att träna på att läsa högt.

Arbetssätt;

Vi läser texten tillsammans

Vi kommer att prata om ord och begrepp som kan vara nya

Du kommer att få svara på frågor om texten, på- mellan- och bakom raderna.

Vi kommer att träna på uttal, satsmelodi (hur man läser) och samband mellan betoning (Det är skillnad på banan (går att äta) och banan (den man åker eller springer på).

 

Mål;

att du ska kunna läsa skönlitteratur som är för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.

att du ska förstå texten du läser, genom att ex. kunna göra sammanfattningar av texten i kronologisk ordning, att du kan svara på frågor som utgår från texten. Du visar att du har en grundläggande läsförståelse.

att du ska kunna koppla händelse i texten till dig själv och förklara dem för andra.

att du ska kunna beskriva din upplevelse av läsningen.

Matriser

SvA
Läsa skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med VISST flyt. För att öka ditt läsflyt behöver du läsa mer och oftare. Gärna 10-15 min varje skoldag.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT flyt. För att bli ännu bättre i ditt läsande kan du välja lite mer utmanande texter ibland när du läser.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT flyt. Bra! Fortsätt att läsa mycket så utvecklar du dig ännu mer!
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap. För att få en bättre förståelse behöver du läsa mer och oftare. Ta reda på nya ord och begrepp som du inte är riktigt säker på.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap. För att bli ännu bättre på att förstå texter kan du läsa lite svårare texter, ta reda på ord och begrepp.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap. Bra! Fortsätt att läsa mycket, då ökar du din läsförståelse.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring några viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt. För att bli ännu bättre behöver du tänka medan du läser. Alltså vad tycker jag om det, hur hade jag känt om det hände mig. Samla bra "känslo-ord.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt. För att bli ännu bättre kan du tänka under tiden du läser, hur hade jag tänkt om det hände mig? osv. Träna på att berätta för andra vad du tänker och tycker om texten.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: