Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapslåda med Alfons 5årsgruppen

Skapad 2020-08-21 13:24 i Östlyckans förskola Alingsås
Förskola
Med hjälp av FRIENDS’s vänskapslåda med Alfons och inspiration från Väpplarna kommer vi arbeta med Normer & Värden, socialt samspel och värdegrund.

Innehåll

Syfte - varför?

Som start på läsåret kommer vi i 5 årsgruppen fokusera på att skapa goda relationer och förutsättningar för att känna trygghet på förskolan och i gruppen.

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,


Var är vi? (Utgångspunkt)
Vi kommer tillbaka efter ett sommaruppehåll där flera av barnen varit lediga. Vi har också några nya barn i gruppen samt att vi under året i huvudsak kommer vara en egen grupp under större delen av dagen.

 

Vart ska vi?

Detta vill vi att barnen ska lära och utveckla förståelse för hur vi visar respekt och hänsyn till varandra och att vi lägger grunden till att gott klimat i vår grupp.

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

litteraturen som grund, vi använder oss av boksamtal från 4 alfonsböcker samt aktiviteter knutna till böckerna. 1 bok / vecka ca.

arbete med grundverksamheten och att barnen ska känna ingen våra rutiner och vår miljö. 

Stärka och betona positiva handlingar. 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

Aktiviteter knutna till planeringar

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: