Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2020-08-21 13:48 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola F Svenska
har du läst eller hört en berättelse som du önskade aldrig skulle sluta? Att vara uppslukad av en berättelse kan vara häftigt! Trollkarlar, monster och talande djur- allt möjligt kan man få möta i berättande texter.

Innehåll

Under veckorna 35 - 43 kommer du att:

 • Lära dig att skriva en berättande text.
 • Läsa en skönlitteratur samt arbeta med uppgifter till boken.
 • Lyssna på boken Ishavspiraterna och delat i boksamtal om boken. 
 • Arbeta med alfabetet och meningsbyggnad.

Uppgifter

 • Vargen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av lärare en i huvudsak fungerande berättande text.
* Eleven följer instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar relativt väl som en berättelse.
* Eleven följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Du gör med hjälp av lärare enkla beskrivningar och räknar upp händelser.
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
Efter viss bearbetning är texten i huvudsak sammanhängande och begriplig.
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Osäkerhet när det gäller tempus och grundläggande regler för språkriktighet. Ordvalet saknar variation.
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Osäkerhet när det gäller grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Du är på väg mot nivå 1.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation

Sv
Arbeta med skönlitteratur - mellan raderna

Läsa

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsförståelse
Hur du använder dig av olika lässtrategier:
Jag behöver stöd för att hitta strategier som hjälper mig att lättare förstå ord och innehåll.
Jag använder mig av enstaka strategier i min läsning för att förstå ord och innehåll.
Jag använder olika strategier i min läsning för att förstå ord och innehåll.
Jag har en god överblick av de olika strategierna jag använder mig av i min läsning för att förstå ord och innehåll

Analysera och tolka

>>>
>>>
>>>
>>>
Karaktärer
Hur du tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Miljöer
Hur du tolkar, förklarar och beskriver miljöerna som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver miljöerna utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Tema/budskap
Hur du tolkar, förklarar och beskriver tema/budskap som förekommer i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet kortfattat och använder en del av den information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet utförligt. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver temat/budskapet utförligt. Jag använder både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Berättarteknik
Hur du tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används i boken:
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används kortfattat.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken ganska kortfattat och ger enstaka exempel från boken.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken som används utförligt. Jag ger exempel från boken. Det saknas ofta motivering.
Jag tolkar, förklarar och beskriver berättartekniken utförligt. Jag ger exempel från boken Jag motiverar mina åsikter.
Kopplingar - text till text
Din förmåga att göra kopplingar mellan texter.
Jag gör koppling mellan texter utan att tänka på om de är betydelsefulla.
Jag gör kopplingar mellan texter med enstaka kopplingar som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan texter varav en del är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan texter som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Kopplingar - text till verklighet
Din förmåga att göra kopplingar mellan text och verklighet
Jag gör koppling mellan text och verklighet utan att tänka på om de är betydelsefulla.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet med enstaka kopplingar som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet varav en del är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.
Jag gör kopplingar mellan text och verklighet som är relevanta för förståelsen av bokens innehåll och budskap.

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Sammanfattning
Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken:
Mina sammanfattningar är korta och innehåller något av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller stora delar av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar men blandar viktig information med mindre viktig.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.

Ord och begrepp

Ifylld ruta markerar att du har visat att du förstår och kan använda ordet/begreppet.
>>>
>>>
>>>
>>>
viktiga ord
analys
förutsägelse
miljöbeskrivning
sammanfattning
frågeställningar
frågor på raden
frågor mellan raderna
frågor bortom raderna
berättarteknik
kronologisk
tillbakablick
jag-berättelse eller författarröst
tema, budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: