Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse- ht 2020/vt 2021

Skapad 2020-08-21 14:04 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Intryck blir till uttryck genom rörelse. Hela kroppen är med i barnens upptäckande och förståelse av sin omvärld. Genom detta projekt fortsätter vi utforska vad rörelse kan betyda och bli för oss.

Innehåll

Syfte/ bakgrund:

Vi fortsätter att fördjupa oss i projekt rörelse som startade vårterminen 2020.

Vi ser hur barnen i vår grupp använder sin kropp och rörelse i sina lekar och sitt utforskande av världen. De klättrar, hoppar, springer, kryper... och ser hur olika ting i världen rör sig.

Barnen lär känna världen via kroppen, med alla sina sinnen. Det sker en kommunikation med omvärlden och genom kroppen och rörelsen skapas en dialog med omgivningen.
Lärandet är i rörelse och skapas och förändras i relationen mellan barn, barn och pedagoger och med förskolans miljö.

Vi vill skapa förutsättningar att undervisa om och utforska språk, matematik och naturvetenskap genom rörelse.

 

Nyfikenhetsfrågor:

Vilka rörelseutmaningar kan vi ge barnen för att öka motivation och självförtroende?

Vilka kopplingar finns mellan ljud, tal och rörelse?

Hur undersöker barnen sin omgivning med rörelser?

Vad kan inspirera till att röra sig? Hur kan olika sorters musik eller material förändra rörelsen?

Vad kan vi se som rör sig i vår närmiljö?


Mål:

Genom projekt Rörelse vill vi ge barnen förståelse för:

olika språkliga begrepp kopplat till rörelse

olika tempo i musik och rörelse, hur olika slags musik påverkar våra rörelser och känslor.

vad som rör sig i vår närmiljö

matematik och naturvetenskap genom rörelse

socialt samspel och gemenskap 

 

Arbetssätt:

 

I vår undervisning benämner vi olika kroppsdelar och rörelser genom sång, ramsor och samtal i vardagen

Vi använder rytmik som en arbetsmetod. Vi spelar på rytminstrument och klappar takten samt lyssnar på olika sorters musik. Vi provar musik-appar för att skapa digital musik. 

Vi uppmärksammar, observerar och benämner vad som händer i vår närmiljö. Vi promenerar och gör utflykter till lekplatser och natur i närheten av förskolan.

Vi ska ge barnen möjlighet att upptäcka och reflektera kring begreppet rörelse utifrån olika perspektiv, material och verktyg. Vi använder kamera, lärplatta och projektor samt olika skapande material: färger, pennor, papper, lera mm.

Vi dansar ringdanser och leker rörelselekar  för att öva samspel.

Vi bygger rörelsebanor och använder dem både inomhus och utomhus. 

 

Vi använder oss av begreppen vänta, fråga först, vänta på sin tur, gå inte för nära din kompis.

 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld 

 

                                                                                                                                         (lpfö 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: