Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & Textil

Skapad 2020-08-21 14:13 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 Slöjd
Trä & Textil samarbete: Trätavla med ram och fritt broderi.

Innehåll

 

Planerad undervisning

Ämnen: Trä & Textilslöjd

Årskurs 4

Tidsperiod: ca: 5-7 lektioner

Ansvariga pedagoger: Anders Hübenette & Annika Eriksson

 

 

 

Arbetsområde:

 

                                                                     TAVLA: ”Något viktigt för mig”

 

Ämnesspecifika förmågor i ämnet:

- Formge och framställa en tavla med fritt broderi och ram av stavmaterial

 

-Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

-Ges möjlighet att utveckla kunskaper om form, funktion och konstruktion.

 

Övergripande mål och riktlinjer:

 

        Övergripande perspektiv:

Det etiska perspektivet för att ge förutsättningar och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

 

·         Värdegrunds- eller övriga kompetenser som finns med i planeringen:

Diskussioner om ett demokratiskt förhållningssätt. Med andra ord, respektera den enskilda individen oavsett, hudfärg, religiös tillhörighet, kön, etc. Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 

·         Övriga mål som vi arbetar med i projektet:

Att alla bidrar till en lugn och harmonisk arbetsmiljö för att på så vis lägga en bra grund för lika förutsättningar för alla.

 

·         Hur delaktighet/inkluderande arbetssätt syns i arbetet:

 

Eleven tolkar och beskriver sin egen utveckling och via samarbete ges möjlighet att diskutera och värdera varandras arbeten.

 

Vad ska jag lära mig:

(Lärandemål)

 

Jag ska kunna:

·         Göra en planering/skiss på mitt broderi och ram

 

·         forma och bearbeta plywood samt

 

·         brodera ett fritt broderi med olika stygn

 

·         tolka och följa en arbetsbeskrivning.

 

·         hantera de verktyg och material som krävs för uppgiften. Veta hur jag broderar olika stygn. Fatta beslut om vilket verktyg som ska användas till vad , lösa problem som uppstår i arbetet med tavelramen och broderiarbetet samt sammanfogningen till slutmålet- en tavla.

 

·         göra olika matematiska beräkningar som krävs för arbetsuppgiften.

 

 

·         bedöma och utvärdera mitt arbete.

 

Hur ska jag visa det?

((Bedömning)

 

 

(Formativ bedömning)

 

Vi kommer att göra en bedömning av din förmåga att:

·         göra en planering/skiss

 

·         hantera verktyg och material

 

·         Brodera fritt – olika stygn

 

·         lösa problem som uppstår

 

·         göra matematiska beräkningar

 

·         läsa och följa en arbetsbeskrivning

 

·         tolka materialets egenskaper, alltså, vad krävs för att du ska kunna forma materialet poppelplywood, listramen och broderiet  till det du vill?

 

(Summativ bedömning)

 

 

·         redovisa ditt arbete då det är klart genom att göra egen skattning av processen

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

(Planering)

 

 

  • Lektionen inleds med en muntlig och skriftlig genomgång samt diskussion kring arbetsbeskrivningen och Lpp.

 

  • Användning av instruktionsfilmer.

 

  • Därefter gör vi korta repetitioner, (delmoment lektion efter lektion).

 

 

  • Fotografera din utveckling efter varje lektion, utvärdera o tolka, hur ser det ut?

 

  • Hur har dina kompisar gjort, löst eventuella problem.

 

  • Ta hjälp av kamrater via diskussioner, ”hur har du löst detta?”

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: