Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, åk 4-6

Skapad 2020-08-21 14:16 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Övergripande planering i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-6. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven

 • lära sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lära sig att simma i mag- och ryggläge, 200m varav 50m i ryggläge
 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • lära sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lära sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • kondition och styrketräning
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande, till exempel genom uppvärmning och stretching
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge 
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att anpassa rörelser och rörelsemönster till aktiviteten
 • din förmåga att röra dig i takt och rytmiskt till musik
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att hitta rätt nivå på träningen så att du mår bra
 • din simkunnighet i mag- och ryggläge, 200m varav 50m i ryggläge
 • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid salslektioner samt natur- och utomhusaktiviteter
 • din förmåga att orientera dig med hjälp av kartor och andra redskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 6.
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: