Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik åk 3

Skapad 2020-08-21 14:32 i Helgedalskolan Kristianstad
Planering som bygger på läromedlet "Prima matematik", 3A och 3B.
Grundskola 3 Matematik
Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11.

Innehåll

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du?

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 3

Osäker
På gång
Kan
Storleksordna tal upp till tusen.
Placera ut tal på tallinjen
Fortsätta en talföljd
Dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Dela in en helhet i delar och veta hur de uttrycks i bråkform.
Multiplikationstabellerna 1-10
Division med nämnare 0-10
Förstå sambandet mellan multiplikation och division.
Har användbara strategier för huvudräkning i addition och subtraktion.
Använda uppställning vid addition med minnessiffra
Använda uppställning vid subtraktion med växling och lån
Använda de fyra räknesätten.
Använda bokstavssymboler istället för ett tal. ex. 9=10-x
Avläsa klockan analogt och digitalt.
Namnge och beskriva de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, klot, kub, rätblock, pyramid, prisma, cylinder och kon.
Jämföra, uppskatta och mäta omkrets.
Jämföra area och göra enkla beräkningar.
Mäta och jämföra volym
Välja rätt måttenhet och göra enkla beräkningar.
Tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Förstå enkel sannolikhet
Använda enkel skala vid förstoring och förminskning
Avläsa och jämföra temperatur på en termometer
Förstå och skriva egna instruktioner i programmering
Lösa enkla problem genom att välja rätt räknesätt med en tydlig redovisning samt bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: