Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1 - de fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2020-08-21 14:34 i Öjersjö Brunn Partille
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
I kapitel 1 arbetar vi med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4A.

Innehåll

I det här kapitlet arbetar vi med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln.

 

 

Arbetssätt - Vi arbetar utifrån boken Favorit Matematik, praktiska övningar, enskilt/par/helklass

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde -

- Du ska kunna göra uppställningar i addition, subtraktion och multiplikation.

- Du ska kunna räkna ut en division genom att förstå sambandet mellan divison och multiplikation t.ex. 24/6=4

- Du ska kunna använda prioriteringsregel med och utan parentes

- Du ska förstå värdet av 10-tal, 100-tal, 1000-tal och 10 000-tal

 

Begrepp som du ska kunna:

- Term+term=summa

- Term-term=differens (skillnad)

- Faktor*faktor=produkt

- Täljare/nämnare=kvot

- Prioriteringsregel

 

Utvärderingsformer - Du kommer att bedömas sumativt genom ett prov på hela kapitlet och formativt genom deltagande i paruppgifter och helklassdiskussioner. 

 

Vi arbetar med ca. 3 delar/vecka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: