Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och kartboken

Skapad 2020-08-21 14:31 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Geografi
Ett arbete om Sveriges landskap, natur- och kulturlandskap och kartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige och kartboken

Kunskapskrav Geografi

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven har kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har kunskap om natur- och kulturlandskap.
Eleven har god kunskap om natur- och kulturlandskap.
I resonemang beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan till viss del jämföra natur- och kulturlandskap.
Eleven kan jämföra natur- och kulturlandskap.
I resonemang beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har viss kunskap om hur befolkningen i Sverige är fördelad och kan ge en förklaring på varför.
Eleven har kunskap om hur befolkningen i Sverige är fördelad och kan ge flera förklaringar på varför.
Eleven kan använda geografiska begrepp.
Eleven känner till och kan använda några geografiska begrepp.
Eleven känner till och kan använda flera geografiska begrepp.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker samt för resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan till viss del använda kartboken för att söka information.
Eleven kan använda kartboken för att söka information.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker samt för resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan till viss del berätta hur en karta är uppbyggd.
Eleven kan berätta hur en karta är uppbyggd.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg.
Eleven kan till viss del använda en karta vid fältstudier.
Eleven kan använda en karta vid fältstudier.
Eleven har kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska begrepp.
Eleven kan placera ut ett flertal landskap, orter, vatten och berg i Sverige på kartan.
Eleven kan placera ut de flesta landskap, orter, vatten och berg i Sverige på kartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: