Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsresan år 3

Skapad 2020-08-21 14:52 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
I år gör vi en läsresa tillsammans med detta nya läromedel.

Innehåll

Vi arbetar i två veckor med varje kapitel i Läsresan.

 Upplägg för varje kapitel:

 • Textanalys
 • Ord att förstå
 • Grammatik
 • Ord att stava
 • Läsa
 • skriva

Kap.1
Textanalys: Inledning, handling, avslutning

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Alfabetisk ordning

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

Skriva: Inledning

Kap. 2

Textanalys: Vad händer? Varför?

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Alfabetisk ordning

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

Skriva: Dagbok

Kap.3

Textanalys: Tankekarta

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Frågor

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Beskrivande text

Skriva: Beskrivande text

Kap. 4

Textanalys:  Karaktär, miljö, inledning, handling, avslutning

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Substantiv

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

 Skriva: Saga

Kap.5

Textanalys: Inre bilder

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Substantiv

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Poetisk text

Skriva: Kedjedikt

Kap.6

Textanalys: Foto/bild, information

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Sambandsord

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Beskrivande text

Skriva: Beskrivande text

Kap.7

Textanalys: Tankekarta

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Adjektiv

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

Skriva: Efterlysning

Kap.8

Textanalys: Venndiagram

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Adjektiv

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Beskrivande, berättande text

Skriva: Beskrivande text

Kap.9

Textanalys: Tankekarta

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Kommatecken

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Återberättande text, Argumenterande text

Skriva: Artikel

Kap.10

Textanalys: Karaktär, miljö, inledning, handling, avslutning

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Talstreck

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

Skriva: Handling

Kap.11

Textanalys: Foto/bild, information

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Sambandsord

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Återberättande text

Skriva: Brev

Kap.12

Textanalys: Vad händer?, Varför?

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Verb

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Instruerande text

Skriva: Recept

Kap.13

Textanalys: Karaktär, Miljö, Inledning, Handledning, Avslutning

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Verb

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

Skriva: Berättande text

Kap.14

Textanalys: Venndiagram

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Meningar

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Beskrivande text, förklarande text

Skriva: Insändare

Kap.15

Textanalys: Ser ut, Känns, Bild

Ord att förstå: Veckans begrepp

Grammatik: Särskrivning

Ord att stava: Veckans ord

Läsa: Berättande text

Skriva: Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: