Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion av Månens lekmiljöer

Skapad 2020-08-21 15:40 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
För att alla barn ska få samma möjlighet att se och lära känna Månens lokaler startar vi upp vårt projektarbete med att låta barnen i små grupper uppleva ett rum i taget.

Innehåll

Område, läroplansmål

Bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

Varför har ni valt detta område?

Vi har valt detta område för att skapa en grundtrygghet i barngruppen, där barnen i lugn och ro får möjlighet att lära känna varandra, oss pedagoger och Månens miljöer och material.

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Undervisningsplanen gäller hela barngruppen.

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Att barnen lär känna varandra, oss pedagoger och Månens lokaler. Att barnen känner sig trygga i gruppen och i våra miljöer. 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Under vår projekttid, onsdagar och torsdagar kl 9.30-11.00

 

Uppgifter

  • Lekrummet

  • Vi målar

  • Byggrummet

Kopplingar till läroplanen

  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: