Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och samhälle, år 7 HT - 20

Skapad 2020-08-21 15:15 i Ljungviksskolan Lerum
Ekologi, artlära och fältstudier
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du ska utveckla dina kunskaper om djuren och växternas roll i olika biologiska sammanhang med fokus på lokala ekosystem. Syftet är också att du ska utveckla din nyfikenhet och ditt intresse för naturen runt omkring dig.

Innehåll

Centralt innehåll

* Ekosystems energiflöde och kretslopp.

* Djur, växter och andra organismers liv och människans påverkan på dessa. 

* Biologisk mångfald.

* Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

* Enkla fältstudier utifrån ekologiska frågeställningar.

* Dokumentation av fältstudier.

Arbetssätt

Inom arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om de olika djurgrupper som finns samt vanliga arter i din närmiljö, genom att läsa texter, söka i flora/fauna samt fältstudier.

Gemensamma genomgångar, diskussioner och filmer kommer att ge dig möjlighet att få kunskap om ekologi och biologins begrepp.

Ett antal fältstudier och försök med dokumentationer som utvecklar din förmåga att utföra systematiska undersökningar. 

Bedömning

Dina förmågor/kunskaper bedöms genom:

Inlämningsuppgifter/läxor

Diskussioner

Förhör och prov

De förmågor/kunskaper som kommer att bedömas:

Hur väl du kan samtala och diskutera kring frågor som rör ekologisk hållbarhet.  

Hur väl du genomför, utvärderar och dokumenterar undersökningar.

Hur väl du kan använda teorin du lärt dig för att göra olika typer av uppgifter, samt hur du kan använda dem i ovanstående punkter.

Uppgifter

  • Texthäfte Samspel i naturen

  • Texthäfte till kapitlet Samspel i naturen

  • Filmer att ta igen om man missat under lektionerna

  • Människan i naturen

  • Del 1 Människan i naturen

  • Texthäfte Människan och naturen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: