Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 7 Karvsnitt

Skapad 2020-08-21 15:20 i Häggvallskolan Tjörn
Relief är en bild som ”står ut”på ett plant underlag. Känner man med handen så finns det många olika nivåer i bilden.
Grundskola 7 Slöjd
Relief är en bild som ”står ut”, är försänkt eller figurativ bild skulpterad på ett plant underlag. Känner man med handen så finns det många olika nivåer i bilden. Årets tema är sagor. Eleverna har i uppdrag att skissa en bild av någon sagofigur. Sagofiguren får gärna vara ifrån någon saga som har haft någon betydelse för eleven.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Leta med hjälp av din dator på olika sagor. Skissa fram idéer. Rita din sagofigur på ett halvt A4 och färglägg. Bilden överför du sedan med hjälp av markeringspapper till en bit lind i storlek halv A4. Sedan ritar du en botten linje  med hjälp av ett strykmått till den nivå du skall hugga ned för att få din bild att framträda.

Vi kommer att ha genomgångar i grupp och  individuellt om säkerhet och tekniken.

Säkerhetsgenomgångar av arbete med vassa verktyg 

Utställning och kamratbedömning

 

Detta kommer vi att bedöma: 

 • din förmåga att utveckla en idé
 • tillverka din produkt
 • din förmåga att använda olika verktyg och redskap
 • komma med förslag på hur du tänkt gå vidare i ditt arbete
 • följa din skiss/ritning
 • ta till dig de kunskaper vi delar med oss av i individuella eller grupp genomgångar.

Dokumentera och utvärdera ditt arbete och arbetsgången i ord och bild kontinuerligt

Tänk på att dokumentera under tiden både i ord och bilder……..

 

Tänk på att beskriva: Vad du gjort? Hur? Varför?

Tänk på att använda slöjdspecifika begrepp!

Tänk på att lämna in text och bild i slöjdportfolio i god tid för bedömning

Vi bedömer dina kunskaper under lektionerna när vi ser hur du arbetar, när vi samtalar samt resultatet på arbetet och din dokumentation. Du skriver din dokumentation på den blankett som finns i slöjdsalen och sammanfattar ditt arbete på bloggen i Unikum

Exempel: 

 • vi tittar på hur du använder din tid i slöjden, hur du hanterar verktyg och material
 • vi lyssnar på dig när vi samtalar  och du berättar vad du tänker göra i fortsättningen
 • vi tittar efter om du hjälper och inspirerar dina kamrater på något sätt
 • vi talar med dig om resultatet på ditt arbete innan du tar hem det
 • vi läser din dokumentation när du arbetar med den (om du vill) eller när du anser att den är klar. Kanske ber vi dig lägga till något

 

 

Uppgifter

 • Relief

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: