Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen med Hjärtrud

Skapad 2020-08-21 15:22 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Undervisning Hjärtrud för avdelningarna Humle, Blåklint och Vallmo.

Innehåll

 • Vad ska läras ut?

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 • Varför?

För att i linje med barnkonventionen synliggöra och konkretisera att barn har egna rättigheter, samt att stödja barnen i samarbete, integritet och egenvärde på ett lekfullt sätt.

 • Hur ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska ske i mindre grupper, för avdelningarna Humle, Vallmo och Blåklint. Varje grupp kommer att få möjlighet att delta i fyra undervisningstillfällen. Barnen kommer att få samtala kring olika etiska dilemman genom böckerna Kanin och Igelkott som är grundade i barnkonventionen. Vi kommer även att utföra olika moment som lekar, skapande och rörelse kopplade till böckerna. Undervisningen kommer att anpassas efter ålder och tidigare erfarenheter. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Reflektion kommer att ske löpande tillsammans med barnen vid varje undervisningstillfälle. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

Avdelningarna Humle, Vallmo och Blåklint

 

 • Av vem?

Molly ansvarar för undervisningstillfällena samt dokumentationen av dem. Vi tar sedan hjälp av varandra i arbetslaget för att komma vidare i arbetet.

 • Vad är målet med undervisningen? 

Att barnen på ett lekfullt sätt ska få kännedom kring deras rättigheter enligt barnkonventionen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: