Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6: Politik

Skapad 2020-08-21 15:38 i Österbyskolan Östhammar
Politik och lag och rätt
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi arbetar med samhällskunskap. Ämnet är politik.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Känna till vad som menas med att ett land är en demokrati/diktatur.
 • Känna till vad som menas med att någon har makt och vilka som har stor makt i Sverige.
 • Känna till skillnaden mellan riksdag och regering.
 • Känna till vilka de politiska partierna är i Sverige och varför det finns olika partier.

 

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas genom vad de visar både muntligt och skriftligt under lektionerna. De ska då kunna:

 • använda och förstå begrepp såsom; samhället, arbete, makt & beslut, demokrati & diktatur, kommun-riksdag-regering, politiska val, partier, regeringsparti & opposition, monarki & republik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris samhällskunskap "Politik" årskurs 6

Bedömningsmatris

Politik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Har kunskaper om demokrati
Du har visat grundläggande kunskaper om vad demokrati innebär
Du har visat goda kunskaper om vad demokrati innebär
Du har visat mycket goda kunskaper om vad demokrati innebär
Kunskaper
Har kunskaper om svensk politik
Du har visat grundläggande kunskaper om svensk politik
Du har visat goda kunskaper om svensk politik
Du har visat mycket goda kunskaper om svensk politik
Jämförelser
Göra jämförelser, hitta likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra enkla jämförelser och hitta någon likhet och skillnad mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra utvecklade jämförelser och hitta några likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra väl utvecklade jämförelser och hitta några likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Ord och begrepp
Använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du till viss del kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du med säkerhet kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du med god säkerhet kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Resonera
Föra resonemang om olika frågor inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra enkla resonemang inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra utvecklade resonemang inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra väl utvecklade resonemang inom arbetsområdet
Söka information
Söka information och använda sig av den samma
Du har visat att du kan söka information och använda dig av den på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har visat att du kan söka information och använda dig av den på ett relativt väl fungerande sätt
Du har visat att du kan söka information och använda dig av den på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: