Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik_7A _HT_20

Skapad 2020-08-21 15:38 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 0 Teknik
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att -identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, -identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, -använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, -värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och -analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Innehåll

Innehåll

-       Ritteknik; ritning, skala, modell, vyer

-       Teknikutveckling; drivkrafter, naturvetenskapliga upptäckter

-       Konstruktion;

-       val av material,

-       teknisk lösning, hållfasthet

-       arbetsprocess, användning av verktyg

-       dokumentation

Arbetsmoment - bedömningsdelar

-       ritteknik; enskilt göra en ritning av en modell

-       teknikutveckling,

-       i grupp muntligen presentera en teknik/uppfinning och dess utveckling,

-       enskild uppgift; att koppla ihop upptäckter, teknik och utveckling

-       konstruktion,

-       enskilt bygga en bro (5 lister, en pappbit, 3 smältlim)

-       göra en ritning

-       redovisning (muntlig, test av belastning på bron)

 

 

Veckoplanering

 

Vecka

 

35

Intro – Vad är teknik (film i studi.se )

Teknik historia ( film i studie.se- Jordbrukets konsekvens+ Mesopotamien )

36

Teknisk produkt

37

Teknisk produkt

38

Ritteknik

39

Ritteknik

40

Ritteknik (7A borta på onsdagen) -7B arbetar med det.

Test i ritteknik - visa upp en mer avancerad Ritteknik

41

Ritteknik (7A fortsätt arbeta med det)

Test i ritteknik - visa upp en mer avancerad Ritteknik

Konstruktion 7B börjar med det.

42

Konstruktion

43

Konstruktion

44

Höstlov

45

Konstruktion

46

Konstruktion

47

Konstruktion

 

48

Konstruktion

Inlämning/redovisning

49

Teknikutveckling

50

Teknikutveckling

 

51

Teknikutveckling

Läxförhör

52

JULLOV

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris:

 

Moment

E

C

A

Ritteknik

Använt linjal.

En vy rätt.

Använt hjälplinjer. Måtten utsätt.

Vy med dold konturlinje rätt

 

Använt linjal.

Två vyer rätt.

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta. Måttlinjer med pilar korrekt ritade. Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer. Vy med dold konturlinje rätt

Använt linjal.

Tre vyer rätt.

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta, ingen dubbel måttsättning.

Måttlinjer med pilar korrekt ritade.

Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer. Alla vyer med dold konturlinje rätt. Snyggt och prydligt (efter förmåga).

Teknikhistoria

Du ska kunna ge ett exempel på en uppfinning och på någon drivkraft som gjort att den har utvecklats. De ska även kunna ge ett exempel på någon naturvetenskaplig upptäckt som lett fram till en uppfinning eller teknik.

 

Du ska kunna ge ett exempel på hur en uppfinning/teknik har utvecklats i minst ett led. Du ska kunna förklara varför utvecklingen är bättre och vad som har varit drivkraften. Du ska även kunna ge exempel på någon naturvetenskaplig upptäckt som ligger bakom uppfinningen/tekniken

Du ska kunna ge exempel på hur en uppfinning/teknik har utvecklats i minst två led. Du ska kunna förklara varför utvecklingen är bättre än den tidigare och vilka drivkrafterna har varit. Du ska även kunna säga vilken/vilka naturvetenskapliga upptäckter som ligger bakom uppfinningen/tekniken.

 

(t.ex. springcykel - storhjuling - modern cykel)

Arbetsprocess

Du arbetar med någon idé på en brokonstruktion som du sedan kan förverkliga.

Du kan komma på några ändamålsenliga idéer som sedan kan bearbetas och förverkligas i din konstruktion.

Du arbetar med stor säkerhet med dina ändamålsenliga idéer som du sedan kan bearbeta

utförligt och förverkliga i din konstruktion.

Konstruktion

Du har byggt en någorlunda hållfast bro med en sammanhängande konstruktion.

Du har byggt en bro med god hållfasthet (t.ex. en fackverksbro) med genomtänkt konstruktion.

Du har byggt en bro med mycket god hållfasthet. som har en tydlig verklighetstrogen

funktion och estetik.

Konstruktionsarbetet skall vara noggrant utfört, estetiskt och med väl genomtänkt konstruktion.

Redovisning

Du skall kunna berätta om din konstruktion och förklara något om hur de olika delarna sammansatta.

Du skall kunna berätta om din konstruktion och förklara utförligt om hur de olika delarna är sammansatta.

 

Du skall kunna berätta om din konstruktion och förklara utförligt om hur de olika delarna samverkar.

Du skall också kunna motivera varför du har använt de olika delarna på olika platser i konstruktionen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: