Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler, genetik och evolution

Skapad 2020-08-21 16:34 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Biologi
Syftet med kursen är att eleverna ska få kunskap om cellers uppbyggnad med funktion samt om evolutionsteorin som livets förändring. Några centrala begrepp är urval, anpassning, konkurrens och samarbete ingår.

Innehåll

I kursen får du fördjupa dig i cellens uppbyggnad och deras funktion. Du kommer få möjligheter att beskriva hur celldelning går till, förklara DNA och mutationer samt förklara skillnaden mellan dominanta och vikande gener. Du kommer också utifrån Darwins teori förklara livets utveckling över en längre tid (evolutionen). I kursen kommer du också att få ge några exempel på genetik samt ur historiskt och samhällsperspektiv kunna dra slutsatser om dess för- och nackdelar.

Bedömning:

Summativ bedömning: Två skriftliga teoriprov.

Formativ bedömning: Kunskaper som du visar på lektion b.la. i klassrumsdiskussioner och genom Exit Tickets. 

 

Uppgifter

  • Komplettering/omprov biologi

Matriser

Bi
Cell, evolution & genetik

E
C
A
Lgr11
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen, människokroppen och samhället.
Eleven har goda kunskaper och visar detta genom att förklara delar av evolutionsteorin och genetiken. Det genom att använda några naturvetenskapliga begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper och visar detta genom att beskriva delar av evolutionsteorin och genetiken. Det genom att använda enstaka naturvetenskapliga begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper och visar detta genom att förklara hela evolutionsteorin och genetiken. Det genom att använda alla naturvetenskapliga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: