Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-08-21 17:09 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Biologi
Fokus i kursen kommer att vara kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Du kommer också att få göra evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer, dokumentera en enkel undersökning samt ta ställning i frågor som rör hälsa.

Innehåll

I den här kursen får du lära dig att namnge olika anatomiska delar och redogöra för hur dessa delar kan samspela i olika organsystem: skelettet, muskler, blodomloppet, nervsystemet och matspjälkningen. Du kommer också att få lära dig varför rätt livsstil med rätt kostvanor är viktigt för vår människokropp och hälsa med koppling till de olika organsystemen. I kursen får du också b.la. lära dig skillnaden mellan inflammation och infektion samt förklara vad allergi är och hur den kan framkallas.

Arbetssätt:

Lärarledd undervisning ihop med boken Biologi Direkt (stort område teori med fokus på språk- och begreppsutveckling), arbetsstenciler, utföra och dokumentera en enkel undersökning om puls. Du kommer också få lyssna och anteckna till minifilmer (b.la. om dissekering) och utforska olika demodockar t.ex. ett skelett där du tränar dig på att muntligt förklara vad olika delar heter på biologispråk samt vad de har för funktion.

Bedömning:

Två skriftliga teoriprov, utföra en systematisk undersökning samt därvid visa en godtagbar labbrapport som ska lämnas in på Google Classroom. Bedömning kommer också vara det du visar på lektion t.ex. i klassrumsdiskussioner och genom Exit tickets.

.

Matriser

Bi
Människokroppen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
  • Bi
Eleven har grundläggande kunskaper om människokroppens celler, organ, organsystem och deras uppbyggnad och visar det genom att kunna några anatomiska begrepp samt ger enkla beskrivningar om hur dessa samspelar.
Eleven har goda kunskaper om människokroppens celler, organ, organsystem och deras uppbyggnad och visar det genom att kunna flertalet anatomiska begrepp samt förklarar i stora drag hur dessa samspelar.
Eleven har mycket goda kunskaper om människokroppens celler, organ, organsystem och deras uppbyggnad och visar det genom att ge fullständiga förklaringar om hur alla anatomiska delarna/begreppen i människokroppen hänger ihop.
Ny aspekt
  • Bi
  • Bi  7-9
Eleven kan göra en enkel dokumentation av sin undersökning med tabeller eller diagram eller bilder i en skriftlig rapport.
Eleven kan göra en utvecklande dokumentation av en undersökning med tabeller och diagram eller bilder i en skriftlig rapport.
Eleven kan göra en välutvecklad dokumentation av en undersökning med tabeller, diagram och bilder i en skriftlig rapport.
Ny aspekt
  • Bi
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa (näringsämnen) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa (näringsämnen) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa (näringsämnen) skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: