Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Livet i Bokstavslandet" i förskoleklass

Skapad 2020-08-21 18:51 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Vi kommer att arbeta med "Livet i Bokstavslandet" som ett basläromedel som tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr 11.

Innehåll

Lärandemål

Målet för undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk i olika sammanhang och för skilda syften.  Under detta läsår är målet huvudsakligen att lägga en stabil grund för den fortsatta läs- och skrivinlärningen, bl.a. genom att stärka elevernas språkiga medvetenhet och ordförråd.

 

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • lära oss om alfabetet och dess byggstenar (bokstäverna)
 • identifiera ljuden i sitt eget och andras namn
 • identifiera bokstäver i sitt eget och andras namn
 • lyssna och samtala om olika typer av texter
 • utveckla läsförståelse i högläsningen
 •  utöka ordförrådet
 • lära oss att känna igen samtliga bokstäver
 • skriva samtliga bokstäver
 •  identifiera ljud/fonem
 • identifiera antal ljud/fonem i ett ord
 • ta bort ett ljud i ord
 • koppla ljud till bokstav
 • lyssna till vilka ord som rimmar
 • börja rimma på egen hand
 • dela upp språket i ord och meningar
 • urskilja korta och långa ord
 • upptäcka hur ord kan vara sammansatta av flera ord samt
 • komma på nya ord genom att sätta ihop två ord.

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt, med hjälp av reflektion efter tränade moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: