Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No/So i förskoleklass

Skapad 2020-08-21 19:18 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Är du nyfiken på vad No/So är? Följ med oss på ett äventyr.

Innehåll

 

Lärandemål

 

Målet för undervisningen är eleverna ska utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

 

 

Undervisning

 

Vi kommer att:

 

 • tillämpa olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser
 • observera hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram
 • samtala kring normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas
 • fördjupa oss i demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna
 • samtala om hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt
 • resonera kring barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
 • samtala kring livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller
 • observera naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen
 • sortera och gruppera växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter
 • prata om fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen
 • visa några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras
 • arbeta med byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker samt
 • se hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt, med hjälp av reflektion efter tränade moment. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: