Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelser och Krafter

Skapad 2020-08-21 20:34 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Universum, solsystem, stjärnbilder, världsbilder mm
Grundskola 6 Fysik
Har månen något med tidvattnet att göra? Varför blir det varmt när vi gnider händerna mot varandra? Varför flyger inte fotbollen bara längre och längre utan ramlar ned på marken? Varför blir det svårare att hålla balansen om man lutar sig åt sidan? Det och mycket mer ska vi försöka ta reda på i arbetsområdet "Rörelser och Krafter".

Innehåll

Undervisningens mål:

Du ska:

Kunna förklara vad som menas med en rörelse.

Ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

Ge exempel på krafter som påverkar dig när du leker, spelar och rör dig.

Kunna förklara vad som menas med gravitationskraft genom att ge exempel.

Kunna förklara vad som menas med friktionskraft genom att ge exempel.

Kunna förklara vad som menas med centripetalkraft genom att ge exempel.

Förklara vad som menas med tidvatten.

Kunna förklara vad som menas med tyngdpunkt. 

Undervisning

Vi kommer att:

Läsa och diskutera utifrån Läroboken.

Samt svara på frågor i kompendier.

Samtala och diskutera kring några frågeställningar.

Läsa vetenskapliga fakta och artiklar kring området.

Se på film samt bilder.

 

Bedömning

Du ska kunna:

Delta aktivt i samtal och diskutera genom att använda dina kunskaper muntligt.

Beskriva och förklara till frågor för området på ett skriftligt prov.

Provet ligger i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Rörelse och kraft åk. 6

Bedömningen avser

Kvalitativa nivåer
Argumentera
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som till viss del för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
Genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämför egna och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jämför egna och andras resultat och för utvecklade resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jämför egna och andras resultat och för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Begrepp, modeller och teorier
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med användning av fysikens begrepp.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med användning av fysikens begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kraft och rörelse kan du relatera till några fysikaliska samband.
Kan berätta om några viktiga upptäckters betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: