Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra vanligaste lövträd

Skapad 2020-08-22 10:21 i Figeholmskolan Oskarshamn
Hösttema med träden i fokus.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Bild Svenska Biologi
Du kommer att få lära dig känna igen och känna till namnet på de vanligaste lövträden i vår närmiljö. Du får lära dig hur trädet förbereder sig för vintern och hur löven förändras med årstiderna. Du får lära dig varför träd är nyttiga för människor och djur genom sin fotosyntes.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du kommer att få lära dig :

 •  namnge trädets olika delar
 •  hur trädet förbereder sig på hösten för att klara vintern
 •   att kunna känna igen och namnge olika löv från lövträden : ek, lönn, asp, rönn, björk , kastanj, pil, lind, ask, al, hassel
 •  hur löven förändras med årstiden och varför
 • känna till varför träd är viktiga för oss människor och djuren
 • att följa ett träd under årets olika årstider genom att studera din egen Naturuta

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda rätt begrepp för att beskriva trädets olika delar
 • kunna beskriva genom ord och bild hur lövträden förändras när det blir höst
 • kunna förklara varför löven ändrar färg
 • kunna namnge från vilket träd minst 3 olika löv är plockade 
 • kunna förstå och  berätta lite kort om hur trädets fotosyntes fungerar 

Undervisning

Undervisning kommer att ske på följande sätt

 • Fältstudier i vår närmiljö och täta skogsbesök för att se trädens förändring inför vintern och genom att studera våra naturrutor
 • Gemensamt arbete då vi läser, samtalar och undersöker lövträd i närmiljön samt trädens delar
 • vi plockar löv från olika träd och studerar dem 
 • Gör ett  trädcollage med våra torkade löv
 • Läser texter om träd.
 • Titta på filmer om hur träden följer årstidernas växlingar

Bedömning:

Bedömning görs kontinuerligt under tiden vi arbetar med arbetsområdet. Genom att vara aktiv på lektionerna och delta i samtal i grupp eller helklass visar du dina kunskaper i ämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: