Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2020-08-22 09:45 i Björndammens skola Partille
Grundskola F – 9
Vad finns det för olika tekniska system och hur samarbetar de?

Innehåll

Syfte

Arbetet med teknik syftar till att utveckla följande förmågor

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.Centralt innehåll

För att utveckla förmågorna tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

  • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

  • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser Kunskapskrav

Efter avslutat arbete behöver du visa att:

Du kan beskriva och ge exempel på/förklar enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Du kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång genom inlämningar, diskussioner och gemensamt arbete

Arbetssätt

 

genomgångar, föreläsningar, film, pararbete, diskussioner, enskilt arbete, textläsning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: