Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2020-08-22 09:52 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
De fyra räknesätten

Innehåll

Planering de 4 räknesätten

Syfte

Arbetet kring de fyra räknesätten syftar till att utveckla din förmåga att:

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmåga tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal  vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

 

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

 Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.

 

Arbetssätt

Diskussioner, genomgångar, eget arbete, pararbete

Bedömning

Bedömning kommer att ske under arbetets gång samt med ett avslutande prov där du kommer få visa att du kan utföra beräkningar i de 4 räknesätten.

 

Begrepp

 

addition, term, summa,addera, subtraktion subtrahera, skillnad, differens, multiplikation,faktor, produkt, multiplicera, division, täljare, nämnare, kvot, dividera

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: