Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-08-22 10:35 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 3 Teknik Bild Biologi
Nu är det dags att undersöka hur vår kropp fungerar! Vilka kroppsdelar har vi? Vilka organ finns i kroppen? Hur fungerar alla organ? Kroppen är spännande och tillsammans ska vi ta reda på hur allt fungerar.

Innehåll

 

Syfte 

Målet är att du ska kunna samtala om vad som är bra respektive dåligt för kroppens hälsa

Använda begrepp som tillhör människokroppen

Kunna skapa bilder som är anpassade till arbetsområdet

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma om du kan

* Några kroppsdelar

* Om du vet hur du ska ta hand om din hälsa

* Hur du tar dig en uppgifterna där vi ska skapa bilder 

 

Undervisning och arbetsformer

* Genomgångar

* Filmer

* Diskussioner

* Arbeta med frågor och texter

* Experiment 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: